Alm. Brand Bank

Sydbank

Dækning Mastercard Gold Mastercard Gold Plus Mastercard Platinum Mastercard Gold Plus Mastercard Platinum
Antal rejsedage max 60 60 60 60 60
Hvem er omfattet af forsikringen Husstanden Husstanden Husstanden Kortholder + nærmeste pårørende Kortholder + nærmeste pårørende
Dækningsområde Verden Verden Verden Verden Verden
Ferier i Danmark Ja Ja Ja Nej Nej
Skal rejse være købt med kortet Nej Nej Nej Nej Nej
Sygdom og lægeudgifter Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige
Hjemtransport Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige
Sygeledsagelse og tilkald Pr. rejse 50.000 Pr. rejse 50.000 Pr. rejse 50.000 2 personer og børn under 18 år i 14 dage 2 personer og børn under 18 år i 14 dage
Hjemkaldelse Pr. rejse 75.000 Pr. rejse 75.000 Pr. rejse 75.000 Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige
Overfald Pr. person 400.000 Pr. person 400.000 Pr. person 400.000 Pr. person 500.000 Pr. person 500.000
Afbestilling Ja – sum står i police Ja – sum står i police Ja – sum står i police Pr. rejse 75.000
Pr. person 40.000
Pr. rejse 120.000
Pr. person 60.000
Ferieboligsikring/leje af anden feriebolig 10.000 kr. pr. uge 10.000 kr. pr. uge 10.000 kr. pr. uge Op til 12.800 pr. husstand
Ekstraudgifter til kost op til 1.950 pr. husstand
Op til 12.800 pr. husstand
Ekstraudgifter til kost op til 1.950 pr. husstand
Ferieboligansvar via indboforsikring 3 mio ved ting, 10 mio ved person 3 mio ved ting, 10 mio ved person 3 mio ved ting, 10 mio ved person    
Erstatningsrejse og feriekompensation (alene ferierejser) Transportmiddel- udgiften
Bolig pr. døgn for alle rejsende 1.500
Pr. rejse 60.000
Transportmiddel udgiften
Bolig pr. døgn for alle rejsende 1.500
Pr. rejse 60.000
Transportmiddel udgiften
Bolig pr. døgn for alle rejsende 1.500
Pr. rejse 60.000
Pr. rejse 60.000
Pr. person 20.000
Pr. rejse 90.000
Pr. person 30.000
Ødelagt rejsedøgn Ja Ja Ja    
Kompensation for mistet formål for fysiske aktiviteter (alene ferierejser) Tilvalg Tilvalg Tilvalg Pr. rejse 7.500
Selvrisiko 1.000
Pr. rejse 10.000
Selvrisiko 1.000
Krisehjælp Nej Nej Nej Konsultationer pr. person = 10
Transport pr. skade = 2.500 kr
Medrejsende pårørende pr. person = 10.000 kr.
Konsultationer pr. person = 10
Transport pr. skade = 2.500 kr
Medrejsende pårørende pr. person = 10.000 kr.
Tilkald ved særlige forhold  Nej Nej Nej Pr. person 100.000
Pr. kort 200.000
Pr. person 100.000
pr. kort 200.000
Evakuering Alle sikrede 100.000 Alle sikrede 100.000 Alle sikrede 100.000 Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige
Utrygt rejsemål Nej Nej Pr. rejse 60.000 Nej Nej
Eftersøgning Pr. person 100.000
Radius 50km
Tid 14 dage
Max beløb pr. begivenhed 300.000
Pr. person 100.000
Radius 50km
Tid 14 dage
Max beløb pr. begivenhed 300.000
Pr. person 100.000
Radius 50km
Tid 14 dage
Max beløb pr. begivenhed 300.000
Pr. person 50.000
Radius 50 km
Tid 14 dage
Pr. person 50.000
Radius 50 km
Tid 14 dage
Redning Inkl. i punktet eftersøgning Inkl. i punktet eftersøgning Inkl. i punktet eftersøgning Pr. person 50.000 Pr. person 50.000
Kaution og adv.omkostninger Lånesum pr. person 100.000 Lånesum pr. person 100.000 Lånesum pr. person 100.000 Lånesum pr. person 100.000 Lånesum pr. person 100.000
Privatansvar Nej Nej Nej Maksimal sum pr. år: 10.000.000
Hotel: 100.000
Selvrisiko: 1.000
Maksimal sum pr. år: 10.000.000
Hotel: 100.000
Selvrisiko: 1.000
Retshjælp Nej Nej Nej Sum 100.000
Selvrisiko 10 % af omk. Min. 2.500 pr. skade
Sum 100.000
Selvrisiko 10 % af omk. Min. 2.500 pr. skade
Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs (alene ferierejser) Tilvalg Tilvalg Pr. rejse 30.000 Pr. rejse 50.000
Kost og logi pr. skade 7.500
Maks pr. person 1.500
Pr. rejse 50.000
Kost og logi pr. skade 7.500
Maks pr. person 1.500
Bagage Nej Nej Nej Pr. rejse 25.000
Kontanter 5.000
Enkelt genstande og it/sport 12.500
Pr. rejse 50.000
Kontanter 10.000
Enkelt genstande og it/sport 25.000
Bagageforsinkelse Pr. dag 1.000 max 4.000
5 timer
Pr. dag 1.000 max 4.000
5 timer
Pr. dag 1.000 max 4.000
5 timer
Pr. rejse 10.000
Pr. person 3.000
Tid: efter 3 timer
Pr. rejse 15.000
Pr. person 7.500
Tid: efter 3 timer
Bagageforsinkelse - kompensation       Pr. rejse 1.500
Pr. person 750
Tid: efter 3 timer
Pr. rejse 2.000
Pr. person 1.000
Tid: efter 3 timer
Forsinket fremmøde Rimelige og nødvendige
Dækker kun ekstraudgift, hvis der er tegnet. Ingen selvrisiko på lejebil?
Totaludgift må ikke overstige rejsens samlede pris
Rimelige og nødvendige
Dækker kun ekstraudgift, hvis det er tegnet Ingen selvrisiko på lejebil?
Totaludgift må ikke overstige rejsens samlede pris
Rimelige og nødvendige
Dækker kun ekstraudgift hvis der er tegnet Ingen selvrisiko på lejebil?
Totaludgift må ikke overstige rejsens samlede pris
Pr. skade 30.000
Transport Indenfor sum
Logi pr. dag 1.500 kr.
Kost pr. dag 500 kr. 
Pr. skade 50.000
Transport Indenfor sum
Logi pr. dag 2.500 kr.
Kost pr. dag 500 kr. 
Flyforsinkelse og indstillet fly
(Alm. Brand dækker også andre transportformer)
Pr. pers 1.000 maks. 4.000
6 timer
Pr. pers 1.000 maks. 4.000
6 timer
Pr. pers 1.000 maks. 4.000
6 timer
Pr. rejse 20.000
Logi pr. dag 3.000
Kost pr. dag pr. person 700
Nødindkøb pr. rejse 2.000
Tid: efter 3 timer
Indstillet fly pr. skade 2.500
Pr. rejse 20.000
Logi pr. dag 3.000
Kost pr. dag pr. person 700
Nødindkøb pr. rejse 2.000
Tid: efter 3 timer
Indstillet fly pr. skade 2.500
Farlig sport Nej Nej Ja    
Ulykke Nej Nej Nej Død 1.000.000
100 % mén 1.000.000
Pr. skade uanset antal personer 3.000.000
Død 1.000.000
100 % mén 1.000.000
Pr. skade uanset antal personer 3.000.000
Koncert- og festivaldækning Nej Nej Nej    
Erstatningsbil Tilvalg Tilvalg Tilvalg Nej Logi op til 3 dage: 7.500
Kost pr. person 1.500
Billeje maks. 30 dage: 45.000
Selvrisiko: 2.000
Tillæg til lejebils kasko Nej Nej Nej Nej Pr. rejse 300.000
Dækning af selvrisiko ved leje af bil Tilvalg Rimelige og nødvendige

Ekstra lejedag pr. dag 1000 maks. 15.000 pr. rejse
Rimelige og nødvendige

Ekstra lejedag pr. dag 1000 maks. 15.000 pr. rejse
Nej Pr. rejse 10.00
 

Alm. Brand

Topdanmark

Under rejsen (rejseforsikringen)
Sygdomsdækning (inkl. covid-19 behandling) på rejse til orange/rødt land Dækket Dækket
Førtidig hjemrejse på UM anbefaling Dækket Dækket
 Isolation/karantæne på feriested Dækket Ikke dækket
Ødelagt ferie ved isolation/karantæne på feriested Dækket Dækket, hvis det er pga. egen sygdom – ikke hvis det er pga. myndigheders krav
Ødelagt ferie ved førtidig hjemrejse på UM anbefaling Dækket Ikke dækket
Ødelagt ferie hvis man får Covid-19 på ferien Dækket Dækket
Før afrejse (afbestillingsdækningen)
Afbestilling pga. isolation Dækket Ja, hvis den dækningsberettigede selv er testet positiv.
Afbestilling pga. indrejsekarantæne Dækket Dækket (gælder ikke pakkerejser)
Afbestilling pga. vaccinationskrav Dækket Dækket (gælder ikke pakkerejser)
Afbestilling pga. ændring af skoleår eller eksamenstidspunkt Dækket Ikke dækket
Afbestilling pga. aflyst privat arrangement  Dækket Ikke dækket
Afbestilling pga. aflyst Offentligt arrangement Dækket Ikke dækket
Rejsedestinationslandet afviser  indrejse for ikke-statsborgere Dækket Dækket (gælder ikke pakkerejser)
Afbestilling af sommerhus pga. forsamlingsloft Dækket Ikke dækket
Afbestilling pga. destination bliver orange/rød Dækket Dækket