Hvorfor vælge OpsparingPlus?

Vi passer på din opsparing

Dine penge bliver forvaltet af specialister.

Fokus på etisk investering

Din opsparing investeres fortrinsvist i etiske investeringsforeninger.

Tilpasset til dig

Vi sørger for, at dine investeringer altid passer til din risikotolerance, dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge pengene.

Sådan fungerer OpsparingPlus

 • OpsparingPlus er professionel pleje af din opsparing og pension – uden du selv behøver være ekspert
 • Der er intet krav til størrelsen af din opsparing
 • Vi overvåger din opsparing løbende og justerer investeringerne, hvis forholdene ændrer sig
 • Vi sørger for at indberette alle relevante oplysninger til Skattestyrelsen

Faktaark om OpsparingPlus 

Sådan kommer du i gang med OpsparingPlus

 • Book et møde med en rådgiver
  Vi gennemgår din økonomi og sørger for at finde den rette investeringsprofil i OpsparingPlus til dig.
 • Indbetal penge til din opsparing
  Vi aftaler, hvordan du indbetaler til din opsparing i OpsparingPlus. Du kan indbetale løbende, indsætte et engangsbeløb eller kombinere mulighederne.
 • Din opsparing investeres
  Du kan følge med i dine investeringer online, og du kan altid indsætte flere penge eller trække penge ud af din opsparing.

Etisk investering af din opsparing

Med OpsparingPlus investerer du fortrinsvist i Alm. Brands egne investeringsforeninger fra Alm. Brand Invest. Alle investeringer i Alm. Brand Invest er underlagt en skærpet etisk screening, hvor vi konsekvent udelukker investeringer, der ikke lever op til vores etiske krav.

Det betyder, at vi i særligt høj grad lægger vægt på selskabernes resultater inden for de tre ESG-områder – miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse – når vi investerer for vores kunder.

Derfor er afdelingerne i Alm. Brand Invest også tildelt topkarakterer for etik af det uafhængige analysehus Morningstar.

Fondene i Alm. Brand Invest scorer i gennemsnit 4,14 ud af 5 globusser i Morningstars Sustainability Rating.

Spørgsmål og svar

Skal jeg vide noget om investering for at investere i OpsparingPlus?

Nej, du behøver ikke nogen forhåndsviden om investering for at investere din opsparing i OpsparingPlus.

Før du investerer, gennemgår vi nemlig dine forhold, så dine investeringer i OpsparingPlus passer til din risikovillighed, forventninger til afkast på din opsparing, og hvornår du skal bruge pengene.

Dette skal du overveje, inden du investerer, men du behøver ikke følge markedet dag til dag og sætte dig ind i svære begreber.

Du kan altid følge dine investeringer i Netbanken. Hvis du ønsker at ændre din investeringsprofil eller har andre spørgsmål, kan du altid booke et møde med en rådgiver.

Kan jeg investere både pension og almindelig opsparing (frie midler)?

Ja, du kan investere både pension og almindelig opsparing (frie midler) i OpsparingPlus.

Du kan også lave en aftale om at indbetale et beløb til din opsparing i OpsparingPlus hver måned – enten ved at du selv indbetaler eller laver en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du vælge at indbetale dit pensionsbidrag til en pensionsopsparing i OpsparingPlus.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med at vælge den rette investeringsprofil i OpsparingPlus og sætte den løbende indbetaling op.

Hvor kan jeg følge med i mine investeringer i OpsparingPlus?

Når du investerer i OpsparingPlus, opretter vi også en adgang til vores Netbank. Herefter kan du følge med i din opsparing ved at logge på Netbanken.

Hvad er en investeringsprofil?

Når du vil investere din opsparing i OpsparingPlus, starter vi altid med et rådgivningsmøde. Her finder vi sammen frem til din risikovillighed (hvor store udsving, du kan acceptere i værdien af din opsparing), dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge din opsparing.

Når vi har afklaret disse ting, kan vi foreslå en investeringsprofil, der passer til dig. Når vi er enige om din investeringsprofil, er du klar til at investere din opsparing i OpsparingPlus.  

Det er investeringsprofilen, vi tager udgangspunkt i, når vi sammensætter dine investeringer i OpsparingPlus. Herunder kan du læse nogle eksempler på, hvordan din profil har indflydelse på de investeringer, vi udvælger til dig i OpsparingPlus.

Eksempler på investeringsprofiler

Hvis der er lang tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du acceptere store udsving på værdien af din opsparing, vil vi investere en større andel af din opsparing i værdipapirer med et højt forventet afkast og større risiko. Dette kan f.eks. være aktier og højrenteobligationer.

Er der kortere tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du kun acceptere små udsving i værdien af din opsparing, vil vi investere en mindre del af din opsparing i aktier og højrenteobligationer og i stedet fokusere på mere sikre investeringer som stats- og realkreditobligationer.

Hvad koster det at investere igennem OpsparingPlus?

Herunder kan du se, hvad det koster at investere igennem OpsparingPlus.

Administrationsomkostninger
Under 300.000 kr. 1,00% p.a.
300.000 kr. – 500.000 kr. 0,50% p.a.
Over 500.000 kr. 0,00% p.a.

Du betaler ingen administrationsomkostninger for den del af din opsparing i OpsparingPlus, der overstiger 500.000 kr. De samlede administrationsomkostninger kan ikke være højere end 4.000 kr. om året.

Læs mere om omkostninger i faktaarket for OpsparingPlus