Lave omkostninger

Omkostninger har stor betydning for dit endelige afkast, og hvad du har tilovers til dig selv.

Med InvestorPlus investerer du til faste lave omkostninger, som du kender i forvejen. Der er et fast servicegebyr pr. år, der inkluderer alle omkostninger til banken, inklusive kurtage, så du ikke betaler ekstra, hvis din portefølje justeres senere.

Priser og omkostninger

Fuld gennemsigtighed

Hos os er transparens i centrum for både prisstruktur og porteføljesammensætning. 

Vores uafhængighed betyder, at vi frit kan vælge det bedste for dig. Vores porteføljer er robuste og langsigtede, og vi justerer din portefølje løbende, når markedsudviklingen tilsiger det – helt automatisk, og uden du behøver at foretage dig yderligere.

Porteføljerne i InvestorPlus

Et afkast, vi er stolte af

Kombinationen af konkurrencedygtige priser, gennemsigtighed og uafhængighed gør InvestorPlus til en unik løsning på markedet for investeringsløsninger og puljeordninger.

Selv ganske små forskelle i omkostninger og afkast har stor betydning for værdien af dine investeringer.

Du vælger selv

Med InvestorPlus kan du selv vælge, om du ønsker at investere i porteføljer sammensat af klassiske investeringsforeninger eller ETF’er (Exchange Traded Funds).

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger har oftest højere omkostninger end ETF’er, men til gengæld forvaltes foreningerne aktivt, hvilket giver den enkelte investeringsforening mulighed for at levere et bedre afkast end det benchmark, som foreningen sammenlignes med.

ETF'er

ETF’er er passive investeringsforeninger, der helt enkelt investerer i et indeks af aktier, obligationer, råvarer eller andre finansielle aktiver. Eftersom foreningen ikke forvaltes aktivt, er omkostningerne i foreningen meget lave, og afkastet vil som regel følge foreningens indeks meget tæt.

Spørgsmål og svar

Hvad er InvestorPlus?

Et transparent og omkostningseffektivt alternativ til at gøre det selv eller vælge en puljeordning - automatisk og individuelt. Du kan investere for frie midler og for pension, som et supplement til dine øvrige investeringer eller som hele din investering.

Om InvestorPlus

Porteføljerne i InvestorPlus

InvestorPlus består af i alt seks porteføljer bygget op omkring danske investeringsforeninger og seks porteføljer af ETF’er. Det store udvalg sikrer, at vi med sikkerhed kan finde en portefølje efter din smag.

Om porteføljerne

Hvad er SmartBeta?

Med SmartBeta får du det bedste fra både den passive og aktive tilgang til investering.

Dette opnår vi ved aktivt at udvælge de dele af aktiemarkedet, der påviseligt klarer sig bedre end markedet over tid. På den måde sørger vi for, at du altid er investeret i netop de dele af aktiemarkedet, der forventes at levere det højeste afkast til den laveste risiko.

InvestorPlus ETF porteføljer er sammensat på baggrund af SmartBeta. Som investor i ETF porteføljerne investerer du derfor helt automatisk med SmartBeta, og du behøver ikke foretage dig yderligere.

Hvordan udvælges investeringerne i InvestorPlus?

Investeringsforeninger udvælges altid med udgangspunkt i den aktivklasse, vi ønsker at investere i. Derefter vurderer vi de tilgængelige foreningers løbende resultater. Det er svært at slå markedet, og derfor vurderer vi nøje, om den udvalgte forening kan forventes at løfte opgaven tilfredsstillende, og hvorvidt der er sammenhæng mellem afkast og omkostninger. ETF’er udvælges i princippet på samme måde. Vi starter med aktivklassen og vurderer herefter mulige kandidater. Når man investerer i en ETF skal man fokusere på, hvor tæt forvalterens afkast ligger på markedsafkastet efter omkostninger samt på likviditeten og prisen for at handle.

Læs mere om porteføljerne