Hvorfor vælge IndexPlus?

Vi overvåger dine investeringer

Dine penge forvaltes af specialister.

Omkostningseffektiv investering

Vi investerer via ETF'er, der er en omkostningseffektiv måde at investere på, fordi der ikke sker nogen aktiv forvaltning af fondene.

Løbende tilpasning til din situation

Vi sikrer en løbende tilpasning ved at øge og sænke risikoen i dine investeringer afhængig af vores forventninger til de finansielle markeder.

Sådan fungerer IndexPlus

  • IndexPlus er professionel pleje af din opsparing og pension – uden du selv behøver være ekspert
  • Minimumsindskuddet ved investering i IndexPlus er 500.000 kr. 
  • IndexPlus kombinerer fordelene fra passivt forvaltede fonde (ETF’er) med aktiv formuepleje
  • IndexPlus giver dig stor risikospredning og lave omkostninger, uden at du skal gå på kompromis med den gode rådgivning

Faktaark om IndexPlus (pdf)

Sådan kommer du i gang med IndexPlus

Book et møde med en rådgiver

Vi gennemgår din økonomi og sørger for at finde den rette investeringsprofil i IndexPlus til dig. 

Indbetal penge til din opsparing

Vi aftaler, hvordan du indbetaler til din opsparing i IndexPlus. Du kan indbetale løbende, indsætte et engangsbeløb eller kombinere mulighederne.

Din opsparing investeres

Du kan følge med i dine investeringer online, og du kan altid indsætte flere penge eller trække penge ud af din opsparing.

Spørgsmål og svar

Hvad er passivt forvaltede fonde (ETF’er)?

De passivt forvaltede fonde (ETF’er) følger – til forskel fra de klassiske investeringsforeninger – en fast og foruddefineret strategi om at investere i nogle bestemte værdipapirer. Det kan f.eks. være et aktieindeks, obligationer af en vis kvalitet eller værdipapirer fra bestemte sektorer som teknologi, industri, medicin eller grøn energi.

Eftersom fondene ikke har udgifter til løbende forvaltning, er det muligt at holde omkostningerne på et absolut minimum.

Derfor kan passivt forvaltede fonde (ETF’er) være en attraktiv måde at opnå god risikospredning til lave omkostninger.

Med IndexPlus tager vi fordelene et skridt videre og sørger for, at du får forvaltet din formue i de omkostningseffektive ETF’er efter samme investeringsfilosofi, som vi bruger til vores egne penge i Alm. Brand-koncernen.

Kan jeg investere både pension og almindelig opsparing (frie midler)?

Ja, du kan investere både pension og almindelig opsparing (frie midler) i IndexPlus.

Du kan også lave en aftale om at indbetale et beløb til din opsparing i IndexPlus hver måned – enten ved at du selv indbetaler eller laver en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du vælge at indbetale dit pensionsbidrag til en pensionsopsparing i IndexPlus.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med at vælge den rette investeringsprofil i IndexPlus og sætte den løbende indbetaling op.

Hvis din arbejdsgiver endnu ikke har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du henvise din arbejdsgiver til vores løsninger inden for firmapension her. 

Hvor kan jeg følge med i mine investeringer i IndexPlus?

Når du investerer i IndexPlus, opretter vi også en adgang til vores netbank. Herefter kan du følge med i din opsparing ved at logge på netbanken.

Hvad er en investeringsprofil?

Når du vil investere din opsparing i IndexPlus, starter vi altid med et rådgivningsmøde. Her finder vi sammen frem til din risikovillighed (hvor store udsving, du kan acceptere i værdien af din opsparing), dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge din opsparing.

Når vi har afklaret disse ting, kan vi foreslå en investeringsprofil, der passer til dig. Når vi er enige om din investeringsprofil, er du klar til at investere din opsparing i IndexPlus. 

Det er investeringsprofilen, vi tager udgangspunkt i, når vi sammensætter dine investeringer i IndexPlus. Herunder kan du læse nogle eksempler på, hvordan din profil har indflydelse på de investeringer, vi udvælger til dig i IndexPlus.

Eksempler på investeringsprofiler

Hvis der er lang tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du acceptere store udsving på værdien af din opsparing, vil vi investere en større andel af din opsparing i værdipapirer med et højt forventet afkast og større risiko. Dette kan f.eks. være aktier og højrenteobligationer.

Er der kortere tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du kun acceptere små udsving i værdien af din opsparing, vil vi investere en mindre del af din opsparing i aktier og højrenteobligationer og i stedet fokusere på mere sikre investeringer som stats- og realkreditobligationer.

Hvad koster det at investere igennem IndexPlus?
Administrationsomkostninger
0,5 mio. kr. – 5 mio. kr. 1,25% p.a.
5 mio. kr. – 10 mio. kr. 0,95% p.a.
Over 10 mio. kr. 0,85% p.a.

Læs mere om omkostninger i faktaarket for IndexPlus

Bemærk, at investering i værdipapirer indebærer både risiko for tab og mulighed for gevinst. Hvis du har spørgsmål til risiko og afkastmuligheder eller vil vide mere om, hvilke investeringer der passer til dig, er du altid velkommen til at kontakte os.