Hvad kan vi gøre for dig

  Priser for indlån

 

Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Priser
Vil du have information om Garantifonden for Indskydere og Investorer, se Finansrådets hjemmeside.
Sydbank yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper.
Løn og budget
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover. Saldo på 50.000 kr. og derover 0,00 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo under 50.000 kr. 0,00 %
Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover. Saldo på 50.000 kr. og derover 0,00 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo under 50.000 kr. 0,00 %
Basiskonto
Etableringsgebyr 400 kr. Der kan hæves 2 gange om måneden i bankens kasser. For hævninger derudover betales 30 kr. pr. hævning.
  0,00 % 20.12
Basiskonto Plus
Etableringsgebyr 600 kr. Der kan hæves 2 gange om måneden i bankens kasser. For hævninger derudover betales 30 kr. pr. hævning.
  0,00 % 20.12
Opsparing
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 14. januar 2015 svarer til en investering på ca. 910 kr. Saldo på 100.000 kr. og derover 0,25 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo på 25.000 kr. - 99.999 kr. 0,25 % af denne del af saldoen.
Saldo under 25.000 kr 0,125 %
Der kan hæves 6 gange pr. kalenderår. For hævninger derudover betales 5 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo december.   0,25 % 31.12
Der kan hæves 1 gang pr. kalenderhalvår. For hævninger derudover betales 25 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo juni og december Saldo på 50.000 og derover 0,25 % af hele saldoen. 31.12
Saldo under 50.000 0,125 %
Maksimum indskud 24.000 kr. pr. kalenderår. Opsparede beløb er bundet i 2 år. Efter 2 år kan der hæves 1 gang pr. kalenderår. For hævninger derudover betales 100 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo december. Gratis kontoudskrift pr. 30/6 og 31/12. Saldo på 100.000 kr. og derover. 0,25 % af hele saldoen. 20.12
Saldo på 15.000 kr. - 99.999 kr. 0,25 % af hele saldoen.
Saldo under 15.000 kr. 0,125 %
p.t. lukket for indskud
Garanteret rente frem til 31. marts 2015, dog er satsen for indestående under 50.000 kr. variabel.
Saldo på 50.000 og derover 0,40 % af hele saldoen. 20.12
Saldo under 50.000 0,00 %
Lukket for tilskud. Maksimum indskud 2 mill. kr. Garanteret rente frem til 31. marts 2016, dog er satsen for indestående under 50.000 kr. variabel.
Dekort ved hævning:
2014 - 0,75 %
2015 - 0,50 %
beregnes af det hævede beløb
Tilskrevne renter kan hæves mod beregning af dekort.
Saldo på 50.000 og derover 0,875 % af hele saldoen. 31.12
Saldo under 50.000 0,00 %
Lukket for tilskud. Maksimum indskud 2 mill. kr. Garanteret rente frem til 31. marts 2018, dog er satsen for indestående under 50.000 kr. variabel.
Dekort ved hævning:
2014 - 1,125 %
2015 - 1,00 %
2016 - 0,75 %
2017 - 1,50 %
beregnes af det hævede beløb
Tilskrevne renter kan hæves mod beregning af dekort.
Saldo på 50.000 og derover 1,250 % af hele saldoen. 31.12
Saldo under 50.000 0,00 %
Udtrækningsregler og udtrækning kan ses på www.millionaerkonto.dk. Kontoen er med 3 måneders opsigelse. Herudover beregnes dekort på 0,50 % af det hævede beløb   0,00 % 31.12
  0,25 %+ præmie på 0,25 % p.a 31.12
Iværksætterkonto
  0,25 % 31.12
Pensionsopsparing
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle over 60 år. Overføres fra pensionsmidler Saldo på 250.000 kr. og derover 0,50 % af hele saldoen. 30.06 og 31.12.
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,50 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,25 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,75 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,40 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,25 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,75 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,40 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,25 %
Indekskonti under udbetaling forrentes som minimum med sats svarende til Statens variable Grundrente. Saldo på 250.000 kr. og derover 0,75 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,40 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,25 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,75 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,40 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,25 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,75 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,40 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,25 %
Børn og unge
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle under 7 år.   0,50 % 31.12
Kan oprettes af alle mellem 7 og 13 år.   0,50 % 31.12
Kan oprettes af alle skoleklasser.   0,50 % 31.12
Kan oprettes af alle mellem 13 og 18 år.   0,50 % 20.12
Kan oprettes af alle aktionærer under 26 år. At blive aktionær svarer pr. 14. januar 2015 til en investering på ca. 182 kr. Saldo på 25.000 kr. og derover 0,50 % af hele saldoen. 20.12
Saldo under 25.000 kr. 0,25 %
Kan oprettes af alle mellem 18 og 25 år og alle mellem 18 og 29 år der er under uddannelse. Forudsætter tilslutning til NetBank. Der kan kun oprettes én konto pr. kunde. Saldo på 10.000 kr. og derunder 4,00 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo over 10.000 kr. 0,50 % af denne del af saldoen.
Kan oprettes af alle mellem 18 og 25 år og alle mellem 18 og 29 år der er under uddannelse. Forudsætter tilslutning til NetBank.   0,50 % 20.12
Kan oprettes af alle, der har en 18/25 Konto, er mellem 18 og 25 år og alle mellem 18 og 29 år, der er under uddannelse. Forudsætter tilslutning til NetBank.   0,50 % 20.12
Kan oprettes af alle, der har en 18/25 Konto, er mellem 18 og 25 år og alle mellem 18 og 29 år, der er under uddannelse. Forudsætter tilslutning til NetBank.   0,50 % 20.12
p.t. lukket for indskud
Kan oprettes af alle mellem 18 og 25 år og alle mellem 18 og 29 år der er under uddannelse. Forudsætter tilslutning til NetBank.
Garanteret rente frem til 31. marts 2015, dog er satsen for indestående under 25.000 variabel.
Saldo på 25.000 kr. og derover 0,50 % af hele saldoen. 20.12
Saldo under 25.000 kr. 0,00 %
  1,85 % 31.12
  1,85 % 31.12


Genvejstaster