Hvad kan vi gøre for dig

 

  Nøgletal

 
Koncernens nøgletal
Indtjening 2015 2014 2013 2012 2011
Egenkapitalforrentning før skat 13,0 12,3 1,7 6,4 3,1
Egenkapitalforrentning efter skat 10,1 9,8 1,8 4,8 2,0
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 58,9 58,0 58,6 54,5 58,0
Aktieafkast
Årets resultat pr. aktie * 15,8 14,3 2,5 6,4 2,6
Indre værdi pr. aktie ** 160,2 154,2 139,7 137,6 131,1
Foreslået udbytte pr. aktie 11,12 7,08 - - -
Børskurs / årets resultat pr. aktie * 14,0 13,4 56,7 15,6 35,5
Børskurs / indre værdi pr. aktie ** 1,38 1,23 1,03 0,72 0,69
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.

Sydbank - seneste måned

Nyhedsbreve

System FejlGenvejstaster