Hvad kan vi gøre for dig

 

  Ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 15 afholdt Sydbank ordinær generalforsamling.

Følgende blev godkendt/besluttet:

  • Bestyrelsen fremlagde beretning om bankens virksomhed i 2015, som efterfølgende blev godkendt.
  • Den reviderede årsrapport blev godkend
  • Bestyrelsens indstilling om overskudsanvendelse blev godkendt, hvorefter der udbetales 70% af koncernens overskud i udbytte, svarende til 11,12 kr. pr. aktie.
  • Ernst&Young P/S blev genvalgt som revisor.
  • Flg. vedtægtsændringer blev godkendt med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital:
  • Bankens aktiekapital blev nedsat med 20.098.000 kr., hvorefter bankens aktiekapital udgør 722.401.990 kr. fordelt i aktier a 10 kr.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelse med eller uden fortegningsret og med op til 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder i 5 år.
  • Indkaldelse til generalforsamling i Sydbank A/S annonceres fremover kun på bankens hjemmeside.
  • Stemmeloftet på 5.000 stemmer blev forhøjet til 20.000 stemmer.

Sydbanks repræsentantskab

  • Der var nyvalg af 3 og genvalg af 17 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 66 medlemmer.

Selskabsmeddelelser

Bestyrelsens beretning


System FejlGenvejstaster