Hvad kan vi gøre for dig

 

  Ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 15 afholdt Sydbank ordinær generalforsamling.

Følgende blev godkendt/besluttet:

  • Bestyrelsen fremlagde beretning om bankens virksomhed i 2016, som efterfølgende blev godkendt.
  • Den reviderede årsrapport blev godkendt.
  • Bestyrelsens indstilling om overskudsanvendelse blev godkendt, hvorefter der udbetales 50 % af koncernens overskud i udbytte, svarende til 10,46 kr. pr. aktie.
  • Ernst & Young blev genvalgt som revisor.
  • Bankens vedtægter blev moderniseret og bankens aktiekapital blev nedsat med 18.790.250 kr., hvorefter bankens aktiekapital udgør 703.611.740 kr. fordelt i aktier a 10 kr.
  • Revideret lønpolitik blev godkendt.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelsen gælder i 5 år.

Sydbanks repræsentantskab

  • Der var nyvalg af 4 og genvalg af 31 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 67 medlemmer.

System FejlGenvejstaster