Hvad kan vi gøre for dig

 

  Sydbank Sønderjyllands Fond

 

Sydbank har tilknytning til Sydbank Sønderjyllands Fond og Sydbank Fonden – to almennyttige, velgørende fonde som har relativt brede formålsparagraffer med fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde.

Sådan søger du

Ansøgning om støtte sker nemmest elektronisk via skemaet til højre.

Sådan udfylder du en ansøgning

Ansøgningen skal altid indeholde:

  • Ansøgers navn og adresse
  • Eventuelt foreningsnavn
  • CVR- og/eller CPR-nr.
  • Beskrivelse af ansøger
  • Formål
  • Beløb
  • Hvornår beløbet skal bruges.

Ansøgninger behandles i fondenes bestyrelser, der holder møder kvartalsvist. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondenes formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere.

Hvad kan du søge til

Formålsbestemmelserne i fondenes vedtægter er ganske brede. Der nævnes bl.a. kulturelt og folkeligt arbejde, formål af almen interesse, velgørende formål, fremme af kunst og historie.

Fondene yder støtte til ansøgere og formål inden for bankens virkeområde.

Hvad kan du ikke søge til

Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt, men for at spare potentielle ansøgere for ulejligheden skal det oplyses, at fondene normalt ikke yder støtte til andre fonde, daglig drift, elite- og enkeltmandssport, film- og musikudgivelser, forskning, hjertestartere, kunstgræsbane, landsdækkende humanitære organisationer, julebelysning, træningstøj til idrætsforeninger og heller ikke til offentlige institutioner – skoler, børnehaver, fritidshjem, kommuneprojekter og hospitaler. Støtte ydes som engangsbeløb. Der ydes således ikke faste tilbagevendende ydelser i form af sponsorater el.lign.

Til praktik-, studieophold og -rejser samt kurser ydes ikke støtte efter ansøgning. Men Sydbank Fonden uddeler årligt 60 studierejselegater a 10.000 kr., som ikke kan søges.

Kontakt

Har du spørgsmål så kontakt:
Fondssekretær Dorthe Svendsen på 74 37 26 79
Fondssekretær Anne Lise Andersen på 74 37 26 01

Adresse

Sydbank Sønderjyllands Fond og Sydbank Fonden
Peberlyk 4
Postboks 1038
6200 Aabenraa

Bestyrelse

Jess Olsen
Karen Frøsig
Peder Damgaard
Oskar Tygesen
Karen Margrethe Johansen


Ansøgningsskema

Udfyld og send ansøgningsskemaet, hvis du gerne vil søge om midler fra en af fondene.

Læs om ...

Sydbanks fonde
historie, traditioner og kultur

System FejlGenvejstaster