Hvad kan vi gøre for dig

 

  Trelleborg Fonden

 

Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.

Fonden uddeler årligt ca. 2,5 mio. kr. i bankTrelleborgs tidligere opland, jf. vedtægternes § 2, fordelt på følgende 4 kategorier:

 1. Aktivering af unge – sportsligt, kulturelt eller uddannelsesmæssigt. Gerne i aktiviteter baseret på fællesskaber.
 2. Aktiviteter af kulturel karakter – både individuelle og fællesskabsbaserede – og både af udviklende og af præsenterende karakter.
 3. Videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger.
 4. Pulje for wild-card uddelinger.

Fondens uddelinger er skattepligtige efter reglerne herom.

Sådan søger du

Ansøgning om støtte sker nemmest elektronisk via skemaet til højre.

Sådan udfylder du en ansøgning

Ansøgningen skal altid indeholde:

 • Ansøgers navn og adresse
 • Eventuelt foreningsnavn
 • CVR- og/eller CPR-nr.
 • Beskrivelse af ansøger
 • Formål
 • Beløb
 • Hvornår beløbet skal bruges.

Ansøgninger behandles i fondens bestyrelse, der holder 3 årlige møder. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. fire måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere.

Hvad kan du søge til

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennyttte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland.

Hvad kan du ikke søge til

Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt, men for at spare potentielle ansøgere for ulejligheden skal det oplyses, at fonden normalt ikke yder støtte til følgende:

 • Andre fonde
 • Daglig drift
 • Elite- og enkeltmandssport
 • Fester
 • Film- og musikudgivelser
 • Forskning
 • Golfklubber
 • Hjertestartere
 • Hospitaler
 • Julebelysning
 • Kunstgræsbane
 • Kurser
 • Landsdækkende humanitære organisationer
 • Offentlige institutioner – skoler, børnehaver, fritidshjem, kommuneprojekter
 • Praktik-, studieophold og -rejser
 • Rejser
 • Træningstøj til idrætsforeninger
 • Udflugter

Støtte ydes som engangsbeløb. Der ydes således ikke faste tilbagevendende ydelser i form af sponsorater el.lign.

Kontakt

Har du spørgsmål så kontakt:
Fondssekretær Dorthe Svendsen på 74 37 26 79

Adresse

TrelleborgFonden
Schweizerpladsen 1A
4200 Slagelse

Bestyrelse

Jørgen Boe (formand)
 • Cand. jur., 71 år
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2013, udløb af valgperiode i 2017
 • Ingen øvrige ledelseshverv
 • Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen
Niels Tørslev (Næstformand)
 • Cand. oecon., 67 år
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2013, udløb af valgperiode i 2017
 • Ingen øvrige ledelseshverv
 • Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen
Johan Nicolaj Flach de Neergaard.
 • Godsejer, agrarøkonom, 66 år
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2013, udløb af valgperiode i 2017
 • Øvrige ledelseshverv:
 • Bestyrelsesformand i: Stiftelsen Sorø Akademi,

  Bestyrelsesmedlem i: Vemmetofte Kloster, Espefonden, Selsøe Fonden

 • Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen


Ansøgningsskema

Udfyld og send ansøgningsskemaet, hvis du gerne vil søge om midler fra en af fondene.

System FejlGenvejstaster