Hvad kan vi gøre for dig

  Regnskabscontroller til Syd Fund Management

 

Til Syd Fund Managements afdeling for administration søger vi en controller, som er både teoretisk velfunderet og en god praktiker. Afdelingen er ansvarlig for den eksterne regnskabsaflæggelse og den interne økonomistyring. Vi er i alt 6 højt kvalificerede medarbejdere i afdelingen. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en uformel omgangstone, konstant udvikling og en foranderlig hverdag. Vi tror på, at kombinationen af dygtige medarbejdere og gode relationer skaber værdi for Investorerne.

Om administrationsafdelingen:

Vores administrationsafdeling er ansvarlig for bogføring, afstemning, skat, regnskaber, IT drift/support og beregning af indre værdi på investeringsbeviser i de fonde, vi administrerer. Opgaverne i afdelingen ændrer sig løbende i takt med procesforbedringer og ændringer i regulative krav.

De primære opgaver i afdelingen er:

 • Daglig indre værdi beregning i de administrerede investeringsbeviser
 • Udarbejdelse af budgetter og regnskaber 
 • Udarbejdelse af analyser til direktionen og bestyrelsen 
 • Indberetninger til Finanstilsynet og Nationalbanken

Som regnskabscontroller i Syd Fund Management skal du bl.a. :

 • Deltage i daglig beregning af indre værdi
 • Deltage i budget og budgetopfølgning på administrerede foreninger
 • Udarbejdelse af halv- og helårsrapporter for administrerede foreninger
 • Deltage i udarbejdelse af performancerapportering 
 • Deltage i udarbejdelse af dokumentation af kontroller
 • Deltage i de løbende projekter, der kører for kvalitets og effektivitetsforbedringer
 • Deltage i rådgivning af ledelsen om skattemæssige forhold Indberetning til Finanstilsynet og Nationalbanken

Vi forventer, at du:

 • Har et godt teoretisk fundament og formentligt er du uddannet cand.merc.aud eller tilsvarende 
 • Har stor interesse for IT og matematiske modeller – herunder regneark og gerne VBA programmering
 • Er proaktiv af natur og arbejder systematisk, analytisk og vedholdende
 • Er motiveret af at have den direkte dialog med øvrige funktioner og forretningsområder både internt og eksternt
 • Har gode kommunikative evner og kan formidle komplicerede analyseresultater til dine kolleger og ledelsen på en enkel og letforståelig måde
 • Har humoristisk sans og en positiv tilgang til udfordringer og nye opgaver

Vi tilbyder:

 • At du får indgående kendskab til et bredt udsnit af discipliner inden for økonomistyring og regnskabsaflæggelse
 • Et selvstændigt job med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling
 • En ledelseskultur med stor støtte til den enkelte medarbejder og et godt samarbejde mellem dine kolleger

Vil du vide mere…

om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte Afdelingsdirektør Henrik Stockfleth på 74 37 33 08.

Ansøgningsfrist 25. september

Send din ansøgning online hurtigst muligt, dog senest 25. September. Vi holder samtaler løbende og glæder os til at høre fra dig.

Syd Fund Management A/S …

er et datterselskab af Sydbank A/S og fysisk placeret i bankens hovedkontor på Peberlyk 4 i Aabenraa. Selskabet - under ledelse af administrerende direktør Eskild Bak Kristensen - beskæftiger 20 medarbejdere. Der er i alt ca. 600 medarbejdere beskæftiget i Sydbanks hovedkontor på Peberlyk.


Ansøgning

Sydbank-afdeling

Syd Fund Management - Administration

Ansøgningsfrist

25. september 2017

Kontaktperson

Afdelingsdirektør 
Henrik Stockfleth 
Tlf. +45 74 37 33 08 
henrik.stockfleth@sydinvest.dk 

Send ansøgning

Personaleafdelingen 
Mette May 

 

System FejlGenvejstaster