Hvad kan vi gøre for dig

  Specialister til nyt kompetencecenter vedr. funding af prioritetslån

 

Sydbank er sat i verden for at være en bank tæt på kunderne. Vi finder løsningerne, der hvor de er, hurtigt og effektivt. Vi bygger på relationerne mellem mennesker. Og vi har fokus på det vigtige, nemlig bankdrift og sundt købmandskab. Gammeldags nærvær, ny teknologi – vi bruger det, der virker. Vi kender vores kunder og er tæt på dem med professionel rådgivning. Med de bedste samarbejdspartnere i ryggen skaber vi konkurrencekraft.

Vi tilpasser løbende vores processer og opgaver med blik for at skabe effektive og kompetente løsninger. Derfor har vi samlet driften af bankens funding af prioritetslån i en ny afdeling, som bliver bindeled mellem en række interne og eksterne aktører.

Til vores nye afdeling søger vi 3 medarbejdere, som sammen skal fungere som videnscenter i forbindelse med funding af bankens prioritetslån og udvikling af området samt bidrage med procesoptimering og statusanalyser.

Afdelingen skal bl.a. løse opgaver som at:

 • Optimere anvendelsen af fundingkilder
 • Udsøge og håndtere prioritetslån til funding
 • Overvåge informationer, der løbende modtages fra ekstern samarbejdspartner
 • Forenkle/automatisere/dokumentere processer og kontroller
 • Udarbejde afregningsplaner
 • Sikre korrekt prissætning af fundingen

Det er vigtigt, at afdelingen bliver sammensat af personer med kompetencer, der supplerer hinanden.

Nødvendige kompetencer er bl.a.:

 • Indsigt i den systemmæssige håndtering af låneprodukter
 • Kendskab til Bankdatas systemer
 • Indsigt i boliglånsprodukter
 • Finansiel forståelse, primært erfaring med afregningsplaner
 • Anvendelse af SQL

Vi forventer, at du:

 • Er bankuddannet eller har en tilsvarende finansiel uddannelse, evt. er du uddannet finansbachelor – er du nyuddannet, har det også interesse
 • Er fleksibel, engageret og samarbejdsdygtig
 • Har flair for IT-værktøjer, herunder regneark
 • Kan forfølge en problemstilling, til den er løst
 • Er systematisk og analytisk
 • Trives med at arbejde i et team

Om Fundingafdelingen

Det er først og fremmest vigtigt, at du tænder på at være med til at etablere vore nye Fundingafdeling, hvor afdelingens samlede kompetencer er afgørende for succes. Fundingafdelingen er en del af Sydbanks Økonomifunktion, der er fysisk placeret i Sydbanks hovedsæde på Peberlyk i Aabenraa.

Området – under ledelse af økonomidirektør Jørn Adam Møller – beskæftiger ca. 60 dygtige og engagerede medarbejdere.

Vil du vide mere …

om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte økonomidirektør Jørn Adam Møller på 74 37 24 00.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning online hurtigst muligt, dog senest 23. juni. Vi holder samtaler løbende.

Sydbank ...

er Danmarks 4. største pengeinstitut med over 2.000 medarbejdere, der alle er dedikerede til at designe, udvikle, implementere og drive fremtidens bank til glæde for kunderne, medarbejderne og aktionærerne.

Sydbanks hovedsæde (med ca. 600 medarbejdere) ligger på adressen Peberlyk i Aabenraa, ca. 25 km fra den dansk/tyske grænse og ca. 60 km syd for Kolding. Udover at være hjemsted for direktionen rummer hovedsædet bankens special- og fællesfunktioner.


Ansøgning

Sydbank-afdeling

Økonomi

Ansøgningsfrist

23. juni 2017

Kontaktperson

Økonomidirektør 
Jørn Adam Møller 
Tlf. +45 74 37 24 00 
jam@sydbank.dk 

Send ansøgning

Personaleafdelingen 
Anne Wolter Uldbjerg 

 

System FejlGenvejstaster